Homepage Luisterproblemen Kinderen met gehoorproblemen Spraakafzien Gehoorapparaten Voor de media Links

Spraakafzien

Een goed verstaander…

De uitdrukking ‘Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig’ geldt voor mensen met gehoorverlies vaak letterlijk. Zij moeten vooral door combineren en raden aanvullen wat niet gehoord wordt. Omgaan met gehoorverlies is moeilijk. Tegenwoordig zijn er veel technische hulpmiddelen en gehoorverbeterende medische ingrepen. Toch hebben veel slechthorenden in het dagelijks leven communicatieproblemen.  Denk maar eens aan het misverstand  wanneer gezegd wordt: “Je zus komt om negen uur” en er verstaan wordt: “De bus komt om zeven uur”… Een bruikbare techniek in de communicatie bij slechthorendheid, plots- en laat doofheid is spraakafzien. Vroeger heette dit liplezen.

Lees verder...